Teodor Bălan istoric și arhivist al Bucovinei

42,00 lei

Autor:Cod ProdusCS00234
ISBN978-606-537-155-2
Nr. pagini260
Nr. planșe0
Format17 x 24 cm
Categorie: Etichetă:

Descriere

Un demers absolut obligatoriu îl reprezintă şi reconsiderarea scrierilor datorate autorilor bucovineni în diverse domenii de activitate, autori care în urma contextului istoric creat la noi după 1945 au intrat din ce în ce mai mult în uitare. Pe tărâmul cercetării istoriei Bucovinei, o contribuţie însemnată şi-a adus-o şi Teodor Bălan (1885-1972), din păcate aproape necunoscut în conştiinţa publicului larg, iar printre istoricii noştri, în funcţie şi de preocupările fiecăruia, reţinut poate ca editor al colecţiei de Documente bucovinene şi ca autor al unor studii cu privire la momentul 1848 în Bucovina. Specialiştii în istoria Bucovinei ştiu că nu există studiu serios în acest domeniu care să treacă peste lucrările lui Teodor Bălan, şi aceasta este şi ipoteza noastră de lucru, extinzând-o şi spre celelalte domenii abordate de istoric, de pildă istoria instituţiilor medievale.
Pentru arhivişti, Teodor Bălan reprezintă un nume de referinţă în istoria instituţiei şi ca preţuitor al arhivelor. Însă, Teodor Bălan a fost mai mult decât istoric şi arhivist – deşi între aceste coordonate se defineşte cel mai clar activitatea sa – a fost cu adevărat un om de cultură, care s-a manifestat pe multiple planuri, şi ca profesor, şi drept culegător şi editor de documente, şi ca publicist. Îndelungata lui viaţă, de-a lungul căreia i-a fost dat să trăiască mari satisfacţii, dar şi lovituri dureroase, este legată indisolubil de destinul Bucovinei şi se identifică cu acesta.
Demersul nostru se înscrie în rândul încercărilor de reconstituire şi restituire faţă de cultura naţională a unor contribuţii datorate unor excepţionale personalităţi creatoare pe care le-a dat Bucovina. Aurelian Sacerdoţeanu a fost primul care după cel de-al doilea război mondial readuce în atenţie personalitatea unui istoric şi arhivist bucovinean, afirmat pe deplin la Bucureşti, Dimitre Onciul[1]. După 1990, apar asemenea întreprinderi mai mari sau mai mici, dintre care remarcăm, alături de alte prezentări dedicate unor personalităţi bucovinene, studiile dedicate lui Dimitre Onciul de academicianul Ştefan Ştefănescu[2], lucrarea Doinei Alexa despre un alt mare istoric bucovinean – Ion Nistor[3] şi a Harietei Mareci, axată pe analiza operei istoriografice a lui Teodor Bălan[4].
Prin lucrarea de faţă ne propunem să aducem în faţă dimensiunile personalităţii creatoare a lui Teodor Bălan, unul dintre cei mai de seamă istorici al Bucovinei, care stă cu cinste alături de alţi slujitori bucovineni ai lui Clio, Ion Nistor, Dimitre Onciul, Sever Zotta. Demersul nu este scutit de dificultăţi, dacă avem în vedere faptul că Teodor Bălan şi-a desfăşurat cea mai mare parte a activităţii la Cernăuţi, că multe dintre studiile şi articolele sale sunt închise în pagini de reviste care în parte şi-au încetat apariţia şi sunt greu accesibile, că arhiva sa personală, cuprinzând lucări rămase în manuscris, corespondenţă, copii după documente originale, lucrări proiectate, se află în păstrare la mai multe instituţii (Arhivele Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti, Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale, Muzeul Naţional al Bucovinei Suceava).


[1]Aurelian Sacerdoţeanu, Dimitre Onciul, Ediţie critică îngrijită de Aurelian Sacerdoţeanu, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, vol. I, 714 p., vol. II, 560 p. + 38 planşe.
[2]Ştefan Ştefănescu, Dimitre Onciul despre noţiunea şi caracterul istoriei, în RA, 2/1993, p. 113-120.
[3]Doina Alexa, Ion Nistor – dimensiunile personalităţii politice şi culturale, Edit.Institutului Bucovina – Basarabia, Rădăuţi – Bucovina, 2000, 240 p.
[4]Harieta Mareci, Teodor Bălan (1885-1972). Viaţa şi opera, Edit. Junimea, Iaşi, 2003, 294 p.

DISTRIBUIE !

Cuprins

Introducere
1. Repere istoriografice
1.1. Schiţă istorică a Bucovinei
1.1.1. Anexarea Bucovinei de către Austria
1.1.2. Administraţia militară a Bucovinei (1775-1786)
1.1.3. Administraţia galiţiană a Bucovinei
1.1.4. Bucovina în 1848/1849
1.1.5. Românii bucovineni între 1861 şi 1914
1.1.6. Bucovina în timpul primului război mondial şi Unirea cu România
1.1.7.Integrarea Bucovinei în regatul României
1.2. Tendinţe istoriografice
2. Arhivele Bucovinei
2.1. Istoric
2.1.1. Condiţiile istorice de constituire a Arhivelor Statului din Bucovina
2.1.2. Arhivele Bucovinei între 1918 şi 1944
2.2. Categorii de fonduri şi colecţii bucovinene şi valoarea lor documentar-istorică
2.3. Surse de arhivă folosite
3.Teodor Bălan – Repere biografice
3.1. Familia
3.2. Studiile
3.3. Anii maturităţii: dimensiunile personalităţii Creatoare
3.4. Ultimii ani
4. Istoricul
4.1. Mişcarea de emancipare naţională a românilor din Bucovina
4.1.1. Situaţia naţională a românilor din Bucovina între anii 1774-1848
4.1.2. Momentul revoluţionar 1848-1849
4.1.3. 1867-1914
4.1.4. 1914-1918
4.1.5. Situaţia Bisericii Ortodoxe din Bucovina
4.1.6. Cultura în slujba emancipării naţionale a românilor din Bucovina
4.1.7. Biografii bucovinene în opera lui Teodor Bălan
4.2. Studii de istorie medie a Moldovei
4.2.1.Epoca premoldovenească
4.2.2. Studii de istorie a evului mediu în Moldova
4.3. Istoria instituţiilor
4.3.1. Instituţii medievale
4.3.2. Lucrările lui Teodor Bălan referitoare la instituţiile Bucovinei între 1774-1918
4.4. Activitatea publicistică
5. Profesorul
5.1. Profesor de liceu la Câmpulung Moldovenesc,
Suceava, Cernăuţi, Sibiu
5.2. Lucrări didactice publicate
5.2.1. Teodor Bălan, autor al unui manual
de istorie
5.2.2. Chestiuni de istoria românilor pentru bacalaureat
5.3. Cariera universitară
5.4. Director al Bibliotecii Universitare din Cernăuţi (1941-1945)
6. Editorul de documente
7. Arhivistul
7.1. Teodor Bălan, membru al Comisiunii Arhivelor
Statului din Cernăuţi (1924-1932)
7.2. Teodor Bălan, director al Comisiunii Arhivelor
Statului din Cernăuţi (1933-1941)
7.2.1. Activitatea de specialitate arhivistică
7.2.2. Activitatea administrativă
7.2.3. Refugiul (28 iunie 1940-12 iulie 1941)
7.2.4. Întoarcerea
7.2.5 Director al Direcţiei Regionale a Arhivelor
Statului din Cernăuţi
8. Teodor Bălan şi contemporanii săi
Concluzii
Lista abrevierilor
Bibliografia operei lui Teodor Bălan
Bibliografie
Lista anexelor
Anexe

DISTRIBUIE !