SOCIAL DEMOCRAŢIE ŞI CULTURĂ. DE LA MARXISM LA POSTMARXISM

30,00 lei

Autor:

Cod ProdusCS054
ISBN978-606-537-042-5
Nr. pagini204
Nr. planșe0
Format13 x 20 cm

Categorie: Etichetă:

Descriere

În istoriografia română dl. Alexandru Mamina este o prezenţă mai puţin obişnuită prin tematica studiilor sale şi prin maniera de a le trata. Revenirea la sursele originare, într-o vreme când „legea” este utilizarea masivă a lucrărilor…
Noutatea acestei lucrări rezidă într-o abordare inedită a evoluţiei ideologiei social-democrate. Aşa cum remarcă şi autorul există o foarte bogată literatură despre drumul parcurs de social-democraţie de la teoria marxistă a luptei de clasă la reformism. Ceea ce şi-a propus însă dl. Alexandru Mamina este de a reface acest itinerar dintr-o triplă perspectivă: a) concepţia asupra cunoaşterii (modelul gnoseologic); b) concepţia asupra raporturilor de clasă (înţelegerea societăţii); c) concepţia asupra statului (interpretarea sensului activităţii politice).
… Prin informaţia adunată, analiza perfectă şi claritatea expunerii, autorul a izbutit să-şi atingă obiectivele fixate şi să ofere astfel o imagine înnoitoare trecerii social-democraţiei de la teoria marxistă a luptei de clasă la programul adoptat de Partidul Social-Democrat din RFG, la Congresul de la Bad Godesberg (1959), expresia cea mai elocventă a reformismului…

Acad. Florin Constantiniu

Volumul insistă, înainte de toate, asupra unei reevaluări critice, în chei limpezi de lectură, a celor mai importante lucrări teoretice ale social democraţiei europene, în încercarea de a defini conceptele majore, caracteristice, înainte de a urmări evoluţia istorică şi rezultatele politice, practice ale partidelor şi liderilor social democraţi. Alexandru Mamina invită nu neapărat la o reconsiderare cât la o reevaluare a discursului politic şi filosofic al unor reprezentanţi precum Karl Marx, Friedrich Engels, Karl Kautsky, Otto Bauer, Max Adler, V.I. Lenin în străduinţa de a redefini o întreagă epocă ideologică şi de a înţelege, prin prisma unei lecturi care a eliminat reziduurile traumatice ale trecutului, importantele evoluţii ale secolului XX.
Volumul lui Alexandru Mamina este o lucrare de pionierat în ansamblul abordărilor româneşti istorice şi politologice despre social democraţie şi trebuie receptat cu cea mai mare satisfacţie intelectuală posibilă.

dr. Florin Anghel, istoric

DISTRIBUIE !

Cuprins

Download (PDF, 22KB)

DISTRIBUIE !

Cuvânt înainte

Download (PDF, 65KB)

DISTRIBUIE !

Bibliografie

Download (PDF, 101KB)

DISTRIBUIE !