SOCIAL DEMOCRAŢIE ŞI CULTURĂ. DE LA MARXISM LA POSTMARXISM

Autor:30,00 leiCod ProdusCS054
ISBN978-606-537-042-5
Nr. pagini204
Nr. planșe0
Format13 x 20 cm

Email
Categorie: Etichetă:

Descriere

În istoriografia română dl. Alexandru Mamina este o prezenţă mai puţin obişnuită prin tematica studiilor sale şi prin maniera de a le trata. Revenirea la sursele originare, într-o vreme când „legea” este utilizarea masivă a lucrărilor…
Noutatea acestei lucrări rezidă într-o abordare inedită a evoluţiei ideologiei social-democrate. Aşa cum remarcă şi autorul există o foarte bogată literatură despre drumul parcurs de social-democraţie de la teoria marxistă a luptei de clasă la reformism. Ceea ce şi-a propus însă dl. Alexandru Mamina este de a reface acest itinerar dintr-o triplă perspectivă: a) concepţia asupra cunoaşterii (modelul gnoseologic); b) concepţia asupra raporturilor de clasă (înţelegerea societăţii); c) concepţia asupra statului (interpretarea sensului activităţii politice).
… Prin informaţia adunată, analiza perfectă şi claritatea expunerii, autorul a izbutit să-şi atingă obiectivele fixate şi să ofere astfel o imagine înnoitoare trecerii social-democraţiei de la teoria marxistă a luptei de clasă la programul adoptat de Partidul Social-Democrat din RFG, la Congresul de la Bad Godesberg (1959), expresia cea mai elocventă a reformismului…

Acad. Florin Constantiniu

Volumul insistă, înainte de toate, asupra unei reevaluări critice, în chei limpezi de lectură, a celor mai importante lucrări teoretice ale social democraţiei europene, în încercarea de a defini conceptele majore, caracteristice, înainte de a urmări evoluţia istorică şi rezultatele politice, practice ale partidelor şi liderilor social democraţi. Alexandru Mamina invită nu neapărat la o reconsiderare cât la o reevaluare a discursului politic şi filosofic al unor reprezentanţi precum Karl Marx, Friedrich Engels, Karl Kautsky, Otto Bauer, Max Adler, V.I. Lenin în străduinţa de a redefini o întreagă epocă ideologică şi de a înţelege, prin prisma unei lecturi care a eliminat reziduurile traumatice ale trecutului, importantele evoluţii ale secolului XX.
Volumul lui Alexandru Mamina este o lucrare de pionierat în ansamblul abordărilor româneşti istorice şi politologice despre social democraţie şi trebuie receptat cu cea mai mare satisfacţie intelectuală posibilă.

dr. Florin Anghel, istoric

Cuprins

Download (PDF, 22KB)

Cuvânt înainte

Download (PDF, 65KB)

Bibliografie

Download (PDF, 101KB)