Reduceri!

OPOZIȚIA DIN INTERIOR. România și politicile CAER față de CEE (1957-1989) Vol. I și II

Autor:68,60 lei

Cod ProdusCS00415
ISBN978-606-537-466-9
Nr. pagini508+336
Nr. planșe
Format170x240mm
Categorie: Etichetă:

Descriere

OPOZIȚIA DIN INTERIOR. România și politicile CAER față de CEE (1957-1989) Vol. I.
Autoare: Elena Dragomir

Această lucrare a abordat poziția României cu privire la politicile CAER față de Piața Comună în primul rând ca studiu de caz pentru o mai bună înțelegere a politicii externe a țării în perioada postbelică. Relevând numeroase exemple atât de opoziție, cât și de non-opoziție, atât față de așa-zisul bloc estic, în general, cât și față de URSS, lucrarea a avut în vedere întrebări precum de ce a optat România pentru o poziție sau alta, ce tactici de opoziția a folosit, cum (și dacă) s-a schimbat atitudinea sa de-a lungul timpului.
Rezultatele acestui studiu pot fi identificate pe mai multe paliere. În primul rând, studiul propune o alternativă pentru paradigma care până acum a explicat (nu foarte convingător, în opinia noastră) alegerile de politică externă ale României postbelice prin teoria distanțării de Moscova. După cum am arătat în partea introductivă, literatura anterioară consideră în general că independența sau autonomia României (survenite după detașare) se măsoară prin opoziția față de URSS, dar că această independență nu poate fi reală sau deplină atâta vreme cât statul a rămas aliat al URRS, membru al CAER și al OPV.
În ciuda acestei interpretări istoriografice, România nu se afla însă în situația de a putea alege liber ieșirea din alianța cu URSS și nici partea occidentală nu dorea complicațiile internaționale, care ar fi putut urma unei prea mari apropieri dintre statele blocului estic și diverse țări sau organizații vestice.

OPOZIȚIA DIN INTERIOR. România și politicile CAER față de CEE (1957-1989) Vol. II Documente.

Acest volum conține 61 de documente sau grupaje de documente pe tema poziției și opoziției manifestate de România față de problema generală a relațiilor dintre Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER) și Comunitatea Economică Europeană (CEE sau Piața Comună).
Selectate din fondurile Arhivelor Naționale Istorice Centrale (ANIC) și ale Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe (AMAE), documentele acestei colecții aduc un plus de informație cu privire la activitatea României în CAER și la poziția sa specială în așa-numitul bloc estic. Ele deschid, totodată, noi perspective de cercetare asupra relațiilor României cu Europa Occidentală și Piața Comună.
Organizate cronologic, cele mai multe materiale acoperă perioada cuprinsă între 1957 și 1989. Volumul cuprinde însă și patru excepții – documente anterioare anului 1957, relevante pentru a înțelege caracterul interguvernamental al CAER și activitatea ulterioară a României în această organizație internațională.

#IstoriidelaCetateadeScaun
#Opozițiadininterior
www.cetateadescaun.ro

https://www.facebook.com/EdituraCetateadeScaun

DISTRIBUIE !

Cuprins vol. I

Cuprins vol. I

Lista abrevierilor.. 7

Lista tabelelor.. 11

Introducere. 15

 1. România, CAER și înființarea CEE, 1957-1962. 21

1.1. Reorganizarea economică a continentului: CAER și CEE. 21

1.1.1. România și înființarea CAER. 22

1.1.2. Caracterul interguvernamental al CAER. 29

1.1.3. Caracterul supranațional al CEE. 41

1.2. Reacții est-europene față de stabilirea CEE. 45

1.2.1. „Cele 17 teze” 46

1.2.2. Normalizarea relațiilor comerciale. 50

1.3. CEE ca model de reformare a CAER?. 57

1.3.1 Argumentele opoziției românești 59

1.3.2. Reacții ambivalente față de CEE. 65

1.3.3. Disputa integrării CAER și analogia cu Piața Comună. 66

 1. România și coordonarea politicii economice a CAER față de Piața Comună, 1962-1969 73

2.1. Organizarea coordonării activității comerciale față de statele capitaliste  73

2.1.1. Programul de la Praga (1962) 76

2.1.2. Programul minimal (1964) 83

2.2.  Aplicarea Programului minimal 85

2.2.1. Coordonarea: realizări și neajunsuri 86

2.2.2. Noi propuneri de integrare. 94

2.3. CAER și problema contactelor cu CEE. 100

2.3.1. Relații comerciale bilaterale între statele membre CAER și statele membre CEE  101

2.3.2. Problema contactelor dintre CAER și CEE. 108

 1. România, CAER și Politica Comercială Comună a CEE,
  1969-1973. 117

3.1 Programul Complex. 118

3.1.1 Negocieri, dezbateri, controverse. 119

3.1.2 Strategia României cu privire la Piața Comună. 134

3.1.3. Adoptarea Programului Complex. 141

3.2 România și relațiile CAER-CEE. 149

3.2.1. Considerații preliminare. 150

3.2.2 Relațiile oficiale cu CEE pe agendă CAER. 153

3.2.3 CAER acceptă stabilirea de contacte cu CEE. 158

3.3 România abordează CEE. 169

3.3.1 Etape pregătitoare. 170

3.3.2 România și schema de preferințe generalizate a CEE. 175

 1. România și negocierea unui acord CAER-CEE, 1973-1980. 189

4.1. CAER tatonează Piața Comună. 189

4.1.1. O nouă abordare. 190

4.1.2. Divergențele CAER continuă. 201

4.2. Primele contacte oficiale. 214

4.2.1. CAER caută o poziție comună. 215

4.2.2. Schimbul de scrisori continuă. 237

4.3. Tratativele propriu-zise. 244

4.3.1. Interese comerciale divergente. 245

4.3.2. Suspendarea negocierilor 254

 1. România și relațiile CAER-CEE în anii ’80. 259

5.1. Regimul juridic al relațiilor CAER-CEE. 259

5.1.1. Tipuri de acorduri și înțelegeri 259

5.1.2. Situația României 266

5.2. Reluarea contactelor CAER-CEE. 275

5.2.1. Noi încercări de coordonare. 276

5.2.2. Divergențe și compromis în CAER. 280

5.3. Stabilirea relațiilor oficiale între CAER și CEE. 289

5.3.1. Negocierea Declarației Comune. 289

5.3.2. Reorganizarea CAER. 303

5.3.3. Prea puțin, prea târziu?. 309

Concluzii 323

Referințe. 327

DISTRIBUIE !

Cuprins vol. II

Notă asupra ediției 7

Lista abrevierilor 9

Mulțumiri 11

Lista documentelor 13

Index de nume  505

 

Lista documentelor

 1. Proiectul aflat la baza documentului de constituire a CAER, 1948. 17
 2. Documentul de constituire a CAER, 8 ianuarie 1949. 19
 3. Raport asupra lucrărilor Biroului CAER, iulie 1949. 22
 4. Protocoalele Sesiunii a II-a a CAER, 25-27 august 1949. 30
 5. Protocolul Sesiunii a IX-a a CAER, 26-30 iunie 1958. 43
 6. Notă privind coordonarea acțiunilor de comerț exterior ale CAER
  față de țările capitaliste, 1 aprilie 1964. 48
 7. Notă privind îndeplinirea Programului Praga și adoptarea
  Programului minimal, iunie 1964. 52
 8. Date statistice privind comerțul dintre CAER și CEE, 1960-1967. 58
 9. Atitudinea țărilor membre CAER față de organele Pieței Comune,
  în perioada 1962-1968. 60
 10. Punctaj privind materialele elaborate de celelalte țări CAER
  referitor la integrarea economică, aprilie 1969. 70
 11. Poziția diferită a României în CAER, între 1962 și 1969. 83
 12. Strategia României în relațiile economice cu Piața Comună, 26 noiembrie 1970 100
 13. Notă privind discuțiile neoficiale la nivel de experți ai României și CEE, București, 15-16 iulie 1971 106
 14. Anexa secretă a Programului Complex al Adâncirii și Perfecționării
  în Continuare a Colaborării și Dezvoltării Integrării Economice Socialiste
  Țărilor Membre ale CAER, iulie 1971 110
 15. Studiu al MCE privind Piața Comună, iulie 1971 123
 16. Poziția României în problema relațiilor CAER-CEE, 1971 154
 17. Considerentele părții române privind stabilirea de contacte între CAER și Piața Comună, 6 octombrie 1971 163
 18. Intervenția reprezentantului României la a 56-a ședință a
  Comitetului Executiv al CAER, 8-20 ianuarie 1972. 167
 19. Notă privind obținerea de către România de preferințe vamale
  de la CEE, 11 martie 1972. 170
 20. Notă privind dezvoltarea relațiilor comerciale ale României cu
  țări capitaliste dezvoltate, 6 aprilie 1972. 174
 21. Note privind transmiterea la Comisia CEE de date statistice
  asupra dezvoltării economice a României, septembrie-octombrie 1972. 176
 22. Materiale privind strategia României față de Piața Comună,
  martie 1973. 180
 23. Propuneri prinvind contactele dintre CAER și CEE, adoptate de
  cea de-a 62-a ședință a Comitetului Executiv al CAER, 21 aprilie 1973. 193
 24. Notă privind obținerea de către România de preferințe vamale generalizate din partea CEE, iulie 1973 200
 25. Materiale privind înființarea unei Comisii pentru problemele
  relațiilor economice cu CEE, 6 iulie 1973. 203
 26. Materiale privind poziția României față de contactele CAER-CEE,
  24 noiembrie 1973. 209
 27. Materiale privind ședința grupului de lucru CAER în problema contactelor cu CEE, 28-29 noiembrie 1973 219
 28. Notă privind convorbirea neoficială dintre George Macovescu și Christopher Soames din 13 mai 1974 232
 29. Telegramă a MAE privind poziția României față de contactele
  CAER-CEE, 7 noiembrie 1974. 234
 30. Telegramă a MAE privind schema de acord comercial cadru
  propusă de CEE în noiembrie 1974. 236
 31. Notă a MAE privind Piața Comună și relațiile României cu
  aceasta, 18 iunie 1975. 238
 32. Materiale privind poziția României în problema relațiilor
  CAER-CEE, iunie 1975. 247
 33. Punctaj referitor la CEE, septembrie 1975. 264
 34. Notă privind raporturile CAER-CEE, 24 septembrie 1975. 267
 35. Discursul lui Christopher Soames la București, 8 ianuarie 1976. 270
 36. Proiectul de Acord propus de CAER Pieței Comune în februarie
  1976. 278
 37. Materiale privind întâlnirea dintre Gerhard Weiss, președintele Comitetului Executiv al CAER, și Gaston Thorn, președintele Consiliului
  CEE, Luxemburg, 16 februarie 1976. 285
 38. Telegramă a MAE privind negocierile asupra unui acord
  CAER-CEE, 9 aprilie 1976. 292
 39. Reacții la propunerea CAER de încheiere a unui acord cu CEE,
  27 aprilie 1976. 296
 40. Materiale privind proiectul de Acord CAER-CEE, propus de
  Piața Comună la 15 noiembrie 1976. 302
 41. Notă a MAE privind proiectul de acord propus de CEE la 15
  noiembrie 1976. 306
 42. Materiale privind discuțiile oficiale exploratorii România-Piața Comună din 26-28 iulie 1977 308
 43. Materiale privind întâlnirea dintre M. Marinescu și H. Simonet, Bruxelles, 21 septembrie 1977 322
 44. Materiale privind întâlnirea dintre N. Faddeev și W. Haferkamp, Moscova, 29-30 mai 1978 330
 45. Materiale privind întâlnirea dintre experții CAER și experții
  CEE, Bruxelles, 25-28 iulie 1978. 361
 46. Materiale privind ședința grupei de redactare a CAER în
  problema relațiilor cu CEE, Moscova, 22-23 martie 1979. 387
 47. Informarea delegației CAER privind tratativele CAER-CEE din
  26-28 noiembrie 1979. 415
 48. Telegrama lui Ovidiu Ionescu (Geneva) pentru MAE, privind
  stadiul negocierilor dintre CAER și CEE, 18 iulie 1980. 423
 49. Statutul CAER, cu modificările ulterioare (1959-1981) 425
 50. Propunerile Comisiei Permanente CAER de Comerț Exterior
  privind relațiile cu CEE, martie 1984. 446
 51. Materiale privind ședința Biroului Comitetului Executiv pentru problemele relațiilor cu CEE, 10-14 decembrie 1984 455
 52. Raportul delegației române la cea de-a 113-a ședință a Comitetului Executiv al CAER, 14-16 ianuarie 1985 463
 53. Poziția României privind relațiile CAER cu CEE, martie 1985. 465
 54. Proiectul de criterii comune privind relațiile dintre țările
  membre CAER și CEE, martie 1985. 473
 55. Schimb de scrisori între Viaceslav Sîciov, Secretarul CAER, și
  Willy De Clercq, comisar CEE, iulie 1985-ianuarie 1986. 479
 56. Scrisoarea lui Ilie Văduva, ministrul afacerilor externe al RSR,
  pentru Willy De Clercq, membru în Comisia CEE, 18 martie 1986. 483
 57. Raportul delegației române la ședința Biroului Comitetului
  Executiv al CAER pentru problemele relațiilor cu CEE din 25 martie 1986. 485
 58. Mandatul delegației române la ședința Biroului Comitetului
  Executiv al CAER pentru problemele relațiilor cu CEE din 26-28 mai 1987. 488
 59. Raportul delegației române la ședința constitutivă a Comitetului CAER pentru colaborare în domeniul relațiilor economice externe,
  Moscova, 15-16 februarie 1988. 492
 60. Mandatul delegației române la ședința Comitetului CAER
  pentru colaborare în domeniul relațiilor economice externe din 7-8
  septembrie 1988. 496
 61. Raportul delegației române la ședința Comitetului CAER pentru colaborare în domeniul relațiilor economice externe, din 30-31 mai 1989 501
DISTRIBUIE !

Introducere

Această lucrarea își propune să studieze poziția României în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER), cu privire la politicile Consiliului față de Comunitatea Economică Europeană (CEE sau Piața Comună). Perioada avută în vedere este cuprinsă între anii 1957, când CEE a fost creată prin Tratatul de la Roma, și 1989, când sistemul socialist din România s-a prăbușit. Studiul abordează în egală măsură situații când România s-a opus politicilor convenite în CAER, blocând proiectele aliaților săi, dar și situații când România a susținut pozițiile celorlalți membri ai Consiliului.

Piatra de temelie a literaturii de specialitate despre politica externă a României postbelice este reprezentată de așa-numita teorie a detașării de Moscova.[1] Potrivit acesteia, după război și până la începutul anilor ’60, România a fost un aliat docil al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS), elitele sale comuniste subordonând, voluntar și absolut, interesele naționale intereselor sovietice. La începutul anilor ’60, continuă această linie de interpretare, în contextul destalinizării, s-a produs o schimbare în politica externă a țării, o trecere de la subordonare la autonomie și/sau independență, de la ascultare și îndeplinire exactă a directivelor sovietice la opoziția față de URSS.[2] În istoriografie s-a observat deseori însă că, în perioada post-distanțare, România s-a opus uneori Uniunii Sovietice, dar alteori nu; a contestat și blocat unele proiecte, dar a susținut altele; a criticat Organizația Pactului de la Varșovia (OPV) și CAER, dar a rămas membră în ambele. Încercând să explice această inconsecvență a opoziției românești, diverși autori au propus răspunsuri diferite. Andrei Miroiu este de părere că  autonomia sau independența României de Moscova sunt doar un „mit” sau „o himeră”, că „acest stat nu a dus o politică foarte coerentă de distanțare de Moscova” și că opoziția sa nu a fost reală, ci „aparentă”, o strategie româno-sovietică imaginată pentru a păcăli Occidentul ca să accepte relații economice cu Europa de Est.[3] Cei mai mulți autori însă încearcă să explice opoziția/non-opoziția României printr-o diferențiere între autonomie și independență sau prin relativizarea acestor două concepte. Potrivit lui Deletant, de exemplu, România a fost autonomă, dar nu și independentă, aceasta însemnând că a avut dreptul (subînțelegându-se pentru că i s-a permis din partea URSS) să își formuleze propria politică internă. Atâta vreme cât România a rămas membră în CAER și în Pactul de la Varșovia, declarându-și periodic loialitatea față de tabăra socialistă, nu se poate vorbi de o politică independentă, este de părere Deletant.[4] Elis Neagoe-Pleșa are o poziție asemănătoare, fiind de părere că

 

Despre o reală independență considerăm că nu poate fi totuși vorba, deoarece România a rămas în continuare membră a Tratatului de la Varșovia și a CAER, două din principalele instrumente de control ale Moscovei, și nici nu s-a situat pe poziția de îndepărtare față de restul Blocului comunist.[5]

 

Alți specialiști au considerat că autonomia sau independența au afectat doar politica economică sau relațiile economice ale statului, dar nu și relațiile politice. În astfel de cazuri, se folosesc termeni precum independență comparativă, independență economică, autonomie economică sau suveranitate economică.[6] Alteori se consideră că doar elitele politice comuniste ale României, iar nu statul, s-au distanțat de elitele sovietice[7] sau că, după detașare, România a obținut o oarecare independență politică     într-un număr de domenii.[8] Astfel de concepte vagi, relative, neclare nu ajută însă la înțelegerea și explicarea diferitelor acțiuni de politică externă ale României în perioada Războiului Rece, nu sunt instrumente analitice utile care să explice de ce, în anumite contexte, această țară s-a opus Uniunii Sovietice, iar în altele nu.

Studiind poziția României în CAER față de relațiile cu Piața Comună, această lucrare are ca ultim scop propunerea unei noi paradigme interpretative, care să fie capabilă să explice într-o manieră coerentă politica externă postbelică a țării. Se continuă în acest fel demersul început cu o lucrare anterioară, dedicată înțelegerii așa-numitei distanțări a țării de Moscova.[9] În acest context, cazul de față – atitudinea României cu privire la politicile CAER față de CEE – este relevant din două considerente principale. În primul rând, acoperă o perioadă mai îndelungată (1957-1989), ceea ce permite observarea unor posibile evoluții și transformări. În al doilea rând, oferă multiple situații atât de opoziție, cât și de non-opoziție, atât față de URSS, cât și față de ceilalți aliați est-europeni.

Pe de altă parte, acest studiu are în vedere o temă complet ignorată anterior de literatura de specialitate: România și politicile CAER față de Piața Comună. Activitatea CAER s-a aflat în centrul multor studii, atât în  România, cât și în străinătate, atât în timpul Războiului Rece, cât și după aceea. Activitatea României în CAER a fost, de asemenea, temă de studiu în numeroase lucrări, deseori insistându-se asupra poziției diferite și asupra opoziției manifestate de această țară. Cu toate acestea, opoziția României în dezbaterile CAER privitoare la problema relațiilor cu CEE nu a trezit vreun interes special până acum.

În ultimele decenii, s-au publicat în țara noastră nu mai puțin de trei monografii dedicate activității României în CAER, toate având la bază surse de arhivă.[10] În cartea sa, Liviu Țăranu prezintă structura organizatorică a CAER (pentru perioada 1949-1965) și opoziția României față de integrarea propusă la începutul anilor ’60. Tot Țăranu arată că manifestări ale opoziției românești în CAER pot fi găsite cu mulți ani înaintea dezbaterii despre integrare de la începutul anilor’60. Andi-Mihail Băncilă tratează activitatea României în CAER (între 1949 și 1964) ca studiu de caz privind „emanciparea” țării de URSS. Volumul Brândușei Costache are în centrul său o perioadă mai îndelungată (1949-1974) și abordează teme precum negocierile intrabloc, încercările diverse de reformare sau structura organizației. Costache amintește în treacăt despre opoziția constantă a României față de încercările din CAER de convenire a unei poziții comune față de CEE. De ce s-a opus România, ce tactici de opoziție a folosit și cu ce rezultate, cum a evoluat în timp poziția României față de această problemă sunt întrebări pe care literatura anterioară nu le-a ridicat, dar pe care studiul de față le are în vedere.[11]

Literatura produsă în timpul Războiului Rece în străinătate aparține în principal unor economiști și politologi, nu are la bază surse de arhivă și este tributară confruntării ideologice specifice perioadei. Unele studii s-au concentrat asupra proceselor și propunerilor de integrare, cooperare și schimb.[12] Altele au analizat influența CAER asupra politicilor și intereselor CEE[13], iar o altă categorie a acordat o atenție specială diferențelor de structură și competență dintre cele două organizații sau negocierilor dintre acestea.[14] Studii mai recente analizează fie relațiile dintre CEE și URSS[15], fie relațiile CAER-CEE din perspectiva CEE.[16] În cadrul acestei literaturi, poziția și rolul României sunt rareori amintite, de regulă enumerându-se în grabă diferite acorduri economice încheiate între această țară și Piața Comună. O excepție este monografia pe care Suvi Kansikas o dedică dezbaterilor și controverselor din CAER cu privire la relațiile cu Piața Comună și în care poziția și opoziția României sunt deseori discutate.[17] Kansikas se concentrează însă asupra perioadei cuprinse între 1969 și 1974. Mai mult, pentru că cercetarea sa a avut la bază arhive est-germane, Kansikas a avut acces doar la acțiunile și declarațiile oficiale ale României, așa cum s-au manifestat ele în cadrul ședințelor Consiliului. Bazându-se pe surse de arhivă din România, acest studiu investighează și motivațiile din spatele acțiunilor și tacticilor părții române, influența sa asupra politicilor CAER cu privire la relațiile cu CEE, evoluția atitudinii  României față de această problemă.

Studiind poziția României față de problema relațiilor dintre CAER și CEE, lucrarea de față nu intenționează să realizeze o analiză completă a relațiilor dintre România și Piața Comună sau dintre România și țările occidentale, în general. Totodată, nu urmărește realizarea unui studiu comprehensiv despre reacțiile Pieței Comune față de România, despre relațiile România-URSS, despre activitatea țării în CAER sau despre relațiile CAER-CEE. Concentrându-se asupra poziției României cu privire la politicile CAER față de CEE, această lucrare are, prin urmare, un dublu scop: să acopere o lipsă istoriografică profundă și să propună a altă paradigmă de interpretare, capabilă să explice acțiunile României de politică externă în perioada Războiului Rece.

Lucrarea are la bază o complexă cercetare multiarhivistică,  bazându-se pe documente deținute de Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC, România), Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe (AMAE, România), Arhivele Naționale ale Franței (Pierrefitte-sur-Seine, Paris), Arhivele Istorice ale Uniunii Europene (Italia), Arhivele Naționale Britanice, Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al Finlandei. Au fost folosite, de asemenea, documente deținute de o serie de arhive online.

Cercetarea care a făcut posibilă această lucrare a fost susținută financiar printr-un grant al Ministerului Cercetării și Inovării, CNCS – UEFISCDI, în cadrul PNCDI III (codul proiectului: PN-III-P1-1.1-PD-2016-0184).

[1] Pentru o analiză istoriografică, vezi Elena Dragomir, „Romania blocks Mongolia’s accession to the Warsaw Treaty Organization. The roots of Romania’s involvement in the Sino-Soviet split”, în Philip Muehlenbeck, Natalia Telepneva, Warsaw Pact Intervention in the Third World. Aid and influence in the Cold War, I. B. Tauris, 2018, 224-225 sau Elena Dragomir, Cold War Perceptions. Romania’s policy change towards the USSR, 1960-1964, Cambridge Scholars Publishing, 2015a, 9-16. (Pentru versiunea în limba română a acestei lucrări vezi Elena Dragomir, Pericolul sovietic. Percepții și relații româno-sovietice în România postbelică, București, Humanitas, 2019a, ebook).

[2] De exemplu, Robert R. King, History of the Romanian Communist Party, Stanford, Hoover Institution Press, 1980; Gheorghe Ciobanu, Relațiile internaționale ale României, 1948-1964, Junimea, Iași, 2006; Dennis Deletant, „Taunting the Bear: Romania and the Warsaw Pact, 1963–89”, în Cold War History, Vol. 7, No. 4, 2007, 495-507; Dan Cătănuș, Tot mai departe de Moscova. Politica externă a României, 1956-1965, INST, 2011; Andi-Mihail Băncilă, România în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc. De la dictat economic la emancipare, Ars Docendi, București, 2016.

[3] Andrei Miroiu, Balanță și hegemonie. România în politica mondială, 1913-1989, Tritonic, București, 2005, 136-173, 186.

[4] Deletant, 496.

[5] Elis Neagoe-Pleșa, „Rolul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în elaborarea politicii externe și în direcționarea relațiilor româno-sovietice (1960-1965)”, în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 9/I, 2005, 231-240.

[6] Ciobanu, 175; Maria Mureșan, „Romania’s integration in Comecon. The analysis of a failure’, în The Romanian Economic Journal, Year XI, no. 30, 2008, 45-48; Joseph F. Harrington, Bruce J. Courtney, Relații româno-americane, 1940-1990, Institutul European, Iași, 2002, 196, 197, 214, 225.

[7] Mircea Chirițoiu, Între David și Goliat. România și Iugoslavia în balanța Războiului Rece, Demiurg, Iași, 2005, 111; Stelian Tănase, Elite și societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej, 1948-1965, Humanitas, București, 1998, 123, 172, 192-199.

[8] Amy Hampartumian, „The relationship between Britain and Romania during the rule of Nicolae Ceausescu, 1966-1989”, în Arhivele Totalitarismului, No 3-4/2003, 55; Paul D. Quinlan, The United States and Romania. American-Romanian relations in the twentieth century, Woodland Hills, 1988, 165. Vezi și Dragomir, 2015a, 9-16

[9] Dragomir, 2015a.

[10] Liviu Țăranu, România în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, 1949-1965, Enciclopedică, București, 2007; Costache, Brîndușa, Activitatea României în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, 1949-1974, INST, București, 2012; Băncilă.

[11] Ibidem.

[12] Jozef M. Brabant, Socialist economic integration. Aspects of contemporary economic problems in Eastern Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1980; Michael Marrese, „CMEA. Effective but cumbersome political economy”, în International Organization, vol. 40, Issue 2, 1986, 287-327.

[13] Robert M. Cutler, „Harmonizing EEC-CMEA relations. Never the twain shall meet?”, în International Affairs, Vol. 63, No.2, 1987, 259-270.

[14] Bloed, Arie, The external relations of the CMEA, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988.

[15] Wolfgang Mueller, „Recognition in Return for Détente? Brezhnev, the EEC, and the Moscow Treaty with West Germany, 1970–1973”, în Journal of Cold War Studies, Vol. 13, Issue 4, 2011, 79-100.

[16] Takeshi Yamamoto, „Détente or Integration? EC Response to Soviet Policy Change towards the Common Market, 1970–75”, în Cold War History, Vol. 7, No. 1, 2007, 75-94.

[17] Suvi Kansikas, Socialist Countries Face the European Community. Soviet-bloc Controversies over East-West Trade, New York, Peter Lang, 2014a.

DISTRIBUIE !