Stoc epuizat

MONOGRAFIA JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA (1943)

20,00 lei

Autor: ,Cod ProdusCS00279
ISBN978-606-537-231-3
Nr. pagini102
Nr. planșe29
Format13 x 20 cm

Stoc epuizat

Descriere

Mi-am aplecat privirea asupra acestei surse istorice la îndemnul colegilor mei care s-au ocupat de editarea sa şi care cunoşteau preocupările mele pentru perioada interbelică şi pentru cel de-al Doilea Război Mondial. Desigur, fiind legat identitar de acest judeţ, nu-mi erau necunoscute o serie de monografii, enciclopedii şi istorii locale dedicate judeţului Dâmboviţa, oraşelor şi comunelor sale, instituţiilor sale civile sau ecleziastice, istoriei sale mai vechi şi mai noi, o parte a acestora citate de către autori în introducerea acestui volum.
Purtăm cu toţii în pedigriul nostru pecetea matricei noastre spirituale, uneori elective, mai întotdeauna afective, iar cel ce scrie aceste rânduri nu face excepţie. De aceea, am citit acest manuscris adeseori cu interes, alteori cu condescendenţă, câteodată cu înţelegere, după cum unele afirmaţii din lucrare sunt încă o probă că – aşa cum se întâmplă întotdeauna – o carte poartă amprenta timpului şi circumstanţelor în care a fost redactată. Nu puţine dintre informaţiile istorice redatate condensat în lucrare îşi păstrează încă actualitatea, după cum sunt destule ce pot fi considerate depăşite sau exagerate…

prof. univ. dr. Silviu Miloiu

Arhivele, în general, sunt păstrătoare ale tezaurului naţional. Aceste documente aflate în arhivele româneşti au fost redate parţial publicului românesc într-un efort major al istoricilor din secolele XIX-XX. La Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Direcţia Judeţeană Dâmboviţa, am descoperit un dosar aflat în Fondul Prefectura Judeţului Dâmboviţa, din anul 1943. Acest dosar, nr. 67/1943, se intitulează chiar Monografia judeţului Dâmboviţa. Încă în fila 1 este menţionat faptul că această monografie a fost întocmită din dispoziţiile mareşalului Ion Antonescu, conducătorul statului, şi din ordinul ministrului de Interne, generalul de armată Dumitru I. Popescu. Din consultarea manuscrisului dactilografiat constatăm că acesta fusese realizat în perioada 1940-1943. Desigur că pentru conturarea lui au lucrat mai multe persoane, ale căror identităţi nu sunt cunoscute. Doar la anexele fotografice apare semnătura lui Ioan C. Lincă, posibil angajat ca şef de serviciu la Prefectura judeţului Dâmboviţa sau la Primăria oraşului Târgovişte. Dosarul conţinea iniţial 122 de file, unele dintre acestea repetându-se (fila 59-64; 94-122), textul manuscrisului fiind, practic, de la fila 1 la fila 58, iar anexele fotografice de la filele 65-93. Redactarea materialului s-a făcut respectând grafia timpului, cu uşoare modificări şi câteva adăugiri, în text, la titlurile capitolelor şi subcapitolelor care apăreau în cuprinsul inţial (cadrul lucrării), cum l-au numit autorii, dar şi invers se regăsesc în text şi nu apar la cuprins. Deşi cuprinsul (cadrul lucrării) se încheie cu un capitol dedicat concretizării datelor pe harţi, acestea nu au fost găsite în dosarul ce conţinea monografia, şi în acest sens credem mai degrabă că autorii se puteau referi doar la anexele fotografice ce o însoţeau. Este interesantă motivaţia apariţiei acestei monografii a judeţului Dâmboviţa, în anul 1943, în timpul celui de-al doilea război mondial, chiar în timpul în care România, aliată cu Germania, se afla în campania din Răsărit împotriva URSS.
Factorii de decizie ai statului român doreau probabil în acel context cunoaşterea exactă a potenţialului economic al României, respectiv al tuturor judeţelor ţării. Lucrarea este structurată pe mai multe capitole care abordează mai ales elemente de geografie fizică, economică şi politică, dar şi elemente şi date istorice. Anexele fotografice aflate la finalul monografiei ţin să evidenţieze realizările din timpul mareşalului Ion Antonescu pe cuprinsul judeţului Dâmboviţa în perioada anilor 1940-1942. Sunt astfel prezentate realizările, dar şi sumele cheltuite pentru aceste obiective. Nădăjduim că modesta noastră contribuţie, de redare a acestei monografii din 1943 a judeţului Dâmboviţa, va aduce un plus de cunoaştere a istoriei acestuia.

conf. univ. dr. Iulian Oncescu, prof. Cornel Mărculescu

DISTRIBUIE !

Cuprins

Download (PDF, 141KB)

DISTRIBUIE !

Prefață

Download (PDF, 76KB)

DISTRIBUIE !

Introducere

Download (PDF, 371KB)

DISTRIBUIE !