Biserică și putere politică în România. Cronica unor relații controversate reflectate în presa religioasă (1936-1949)

Autor:Cod ProdusCS00402
ISBN978-606-537-501-7
Nr. pagini450
Nr. planșe
Format145x205 mm
Email
Categorie: Etichetă:

Descriere

Biserică și putere politică în România. Cronica unor relații controversate reflectate în presa religioasă (1936-1949) evidenţiază evoluţia raporturilor dintre stat şi culte în perioada contemporană, pe parcursul mai multor etape în istoria României, în care relaţiile se schimbă pe diverse coordonate, în funcţie de evenimentele care au marcat existenţa poporului român în secolul al XX-lea.

Noutatea abordării temei o constituie folosirea ca izvor de cercetare istorică, a presei religioase româneşti, şi relevarea modului în care relaţiile dintre stat şi culte au fost reflectate în presa religioasă a vremii. Studiul porneşte de la ideea importanţei presei, în general, într-o societate, ca mijloc de informare, educaţie şi petrecere a timpului liber, precum şi ca izvor pentru cercetarea istorică, a cărui valoare nu poate fi contestată.
Cercetarea presei religioase se axează pe revista Sfântului Sinod, Biserica Ortodoxă Română, şi pe modul în care raportul dintre Stat şi Biserică se reflectă în paginile acesteia. Relevanța publicației în istoria presei religioase, precum și ca izvor de cercetare istorică, este subliniată într-o micromonografie a periodicului oficial al Bisericii, în care se prezintă cronologic evoluţia sa, de la prima ediţie din 1874, componenţa comitetelor editoriale, eforturile acestora de a supravieţui ca întreprindere de presă condiţionată instituţional şi lipsită de mijloace de finanţare alternativă, demersurile pentru ridicarea nivelului teologic al revistei şi menţinerea acesteia la rangul de carte de vizită a Sfântului Sinod al unei Biserici naţionale autocefale şi transformările conţinutului editorial de-a lungul existenţei publicaţiei până în prezent.

Evoluţia raporturilor dintre Stat şi Biserica Ortodoxă Română reflectată în paginile periodicului este analizată în perioada 1936-1949, timp în care cunoscutul teolog, preotul profesor Gheorghe I. Moisescu, ocupă constant postul de redactor. Este un interval de referinţă în istoria revistei, o etapă deosebit de importantă pentru nivelul teologic al acesteia, dar şi o perioadă relevantă pentru analiza raporturilor Bisericii cu Statul român. De-a lungul deceniului celor treisprezece ani, România trece prin transformări succesive de regim politic care, aşa cum va arăta studiul de faţă, se vor reflecta şi în conţinutul editorial al publicaţiei Sfântului Sinod.

Cele mai relevante aspecte ale raportului dintre Biserică și puterea politică din România au fost evidenţiate prin analiza calitativă a conţinutului articolelor, pe problematici şi evenimente istorice tratate în sumarul revistei.

Cuprins

CUPRINS

 

Prefață

ARGUMENT

SCURTĂ ISTORIE A PRESEI RELIGIOASE ROMÂNEŞTI

Presa religioasă românească în secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Începuturi şi căutări (secolului al XIX-lea)

Presa religioasă românească la începutul secolului al XX-lea

Presa religioasă românească în perioada 1918-1948

Presa religioasă în perioada 1949-1989

Presa religioasă după 1990

Diversitate şi confruntări de idei în presa religioasă a cultului creştin-ortodox din România

 

RAPORTUL DINTRE STAT ŞI CULTELE DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

Statutul juridic al cultelor în  perioada interbelică

Biserica Ortodoxă Română

Unificarea bisericească şi trecerea la rang de Patriarhie

Patriarhul Miron Cristea şi Consiliul de Regenţă

Patriarhul Miron Cristea, preşedintele Consiliului de Miniştri (1938-1939)

Biserica Ortodoxă şi Mişcarea Legionară

Cultul catolic din România, între Statul român şi Vatican

Cultul mozaic

Cultul musulman

Neoprotestanţii

 

RAPORTUL DINTRE STAT ŞI CULTELE DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA COMUNISTĂ

Statutul juridic al cultelor în  perioada comunistă

Structura confesională a populaţiei României în secolul al XX-lea

Activitatea principalelor culte în timpul regimului comunist

Biserica Ortodoxă Română

Biserica Greco-Catolică

Biserica Romano-Catolică

Cultele neoprotestante

Aspecte privind opresiunea cultelor religioase în dosarele fostei Securităţi

Cazul ieromonahului Mina Dobzeu

Cazul preotului militar Dimitrie Bejan

Cazul preotului unit Iuliu Hîrţea

Cazul preotului iezuit Mihai Godo

Concluzii

Presa religioasă în primii ani ai regimului comunist: elemente ale ideologiei politice oficiale în conţinutul editorial

 

ASPECTE ALE RELAŢIEI DINTRE BISERICĂ ŞI STAT REFLECTATE ÎN REVISTA „BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ”

Identitate naţională şi confesională în „Biserica Ortodoxă Română, Revista Sfântului Sinod”

Cronologie

Conţinutul editorial

Activitatea editorială a preotului profesor Gheorghe I. Moisescu, redactorul revistei „Biserica Ortodoxă Română” (1936-1949), şi reflectarea raportului dintre Stat şi Biserică în conţinutul publicaţiei

Democraţia interbelică (perioada de analiză: 1936-10 februarie 1938)

Regimul de autoritate monarhică al regelui Carol al II-lea (perioada de analiză: 10 februarie       1938-6 septembrie 1940)

Regimul antonesciano-legionar (perioada de analiză: 6 septembrie 1940-27 ianuarie 1941)

Dictatura antonesciană (perioada de analiză: 27 februarie 1941-23 august 1944)

Instaurarea regimului comunist (perioada de analiză: 23 august 1944-decembrie 1949)

Concluzii

Cuvântul care zideşte şi cuvântul care condamnă. Gheorghe I. Moisescu şi colaborarea cu fosta Securitate

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE